KỸ NĂNG SƠ CẤP

KỸ NĂNG SƠ CẤP
 • Văn hoá nhóm - Văn hoá doanh nghiệp
 • Kỹ năng sử dụng & quản trị website cơ bản
 • 8 bước bán hàng cơ bản
 • Kiến thức sản phẩm
 • Kỹ năng lập mục tiêu và kế hoạch

KỸ NĂNG TRUNG CẤP

KỸ NĂNG TRUNG CẤP
 • Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
 • Kỹ năng làm việc nhóm nhỏ
 • Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn

KỸ NĂNG CAO CẤP

KỸ NĂNG CAO CẤP
 • Định hướng tầm nhìn phát triển hệ thống
 • Tạo động lực làm việc
 • Kỹ năng đứng bục - Thương hiệu cá nhân
 • Kỹ năng follow ra quyết định
 • Kỹ năng phỏng vấn

Album mới

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Đăng ký ngay bây giờ và nhận bản tin hàng tuần với các tài liệu giáo dục, các khóa học mới, bài viết thú vị, sự kiện hay và nhiều hơn nữa!
1900 06 66 61
Facebook
-
DAcademy Chat !